Boekenonderzoek

Met enige regelmaat stelt de belastingdienst bij ondernemers een boekenonderzoek in ten einde de aangiften winstbelasting, omzetbelasting, loonbelasting en sociale verzekeringspremies die de ondernemer heeft ingediend, op juistheid te kunnen beoordelen.
Reuijl & Leeflang Tax Advisers kunnen de ondernemer bij zo een boekenonderzoek begeleiden en bij geschillen die ontstaan naar aanleiding van het boekenonderzoek onderhandelingen met de belastingdienst voeren om tot een voor zowel de ondernemer als de belastingdienst bevredigende oplossing te geraken.