Grondbelasting

Grondbelasting is een belasting die wordt geheven over onroerende zaken. Bij PB 2005 nr. 82 is de Grondbelastingverordening gewijzigd. De belangrijkste wijziging betrof het tarief. Verder is een waarderingregeling ingevoerd voor gronden die op basis van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan ( EOP) de bestemming van conserveringsgebied, parkgebied of open land hebben gekregen.

Vanaf 2002 is het tarief voor de grondbelasting vastgesteld op 0.3%. Voor het vaststellen van de belastbare waarden kent de Grondbelastingverordening verschillende methoden afhankelijk van de omstandigheden.

Bij discussies over de waardebepaling van de grond kan Reuijl & Leeflang Tax Advisers ondersteuning bieden in de vorm van het indienen bezwaar en of beroep.