Omzetbelasting

CuraƧao en Bonaire kennen reeds geruime tijd een omzetbelasting van 5% die in beginsel over elke transactie die ondernemers aangaan en bij invoer van goederen verschuldigd is. Deze belastingheffing is neergelegd in de Landsverordening omzetbelasting 1999 en voorziet tevens in een aantal vrijstellingen.

Reuijl & Leeflang Tax Advisers kunnen u ter zake de omzetbelasting onder meer bijstaan op de volgende gebieden:

-advisering omtrent de gevolgen voor de omzetbelasting bij transacties en de opzet van transacties
-
ten einde heffing van omzetbelasting te minimaliseren;
-het voeren van bezwaar en beroeps procedures;
-het verrichten van een omzetbelasting scan
-ondersteuning bij belastingcontroles door het Belasting Accountants Bureau (BAB);
-verzoeken om ontheffing, aftrek en restitutie van omzetbelasting.