Successiebelasting

Op de Nederlandse Antillen wordt een successiebelasting geheven ter zake een verkrijging als erfgenaam, legataris of bij wijze van een schenking.
Reuijl & Leeflang Tax Advisers kan u onder meer adviseren bij uw “estate tax planning” en het verzorgen van aangiften successiebelasting.