Winstbelasting

De Nederlands Antilliaanse belastingwetgeving voorziet in de heffing van winstbelasting over de winsten gerealiseerd door in de Landsverordening op de Winstbelasting genoemde entiteiten. Reuijl & Leeflang Tax Advisers kan u onder meer bijstaan op de volgende gebieden:

-advisering omtrent de meest gunstige vennootschapstructuren;
-de gevolgen voor de winstbelasting bij voorgenomen transacties en de opzet van transacties ten
-einde heffing van winstbelasting te minimaliseren;
-het voeren van bezwaar en beroeps procedures;
-het verrichten van een winstbelasting scan ( click hier voor onze brochure);
-ondersteuning bij belastingcontroles door het Belasting Accountants Bureau (BAB);
-verzorgen van de jaarlijkse aangifte winstbelasting.